Ако е необходимо, незабавно уведомяване на правоприлагащите органи.

Code: 
LA14
Bulgarian
Phase: 
3