За инструмента

Основната цел на този инструмент е да улесни своевременното определяне на лицата със специални потребности във връзка с процедурата и/или приемането. Той може да се използва на всеки етап от процедурата за предоставяне на закрила и на всеки етап от процеса на приемане.

За да научите повече за този инструмент и за неговото създаване, кликнете тук.

За да научите повече за това как да използвате инструмента, кликнете тук.