EASO TOOL FOR IDENTIFICATION OF PERSONS WITH SPECIAL NEEDS

Показатели за наличие на специални потребности

Маркирайте съответните показатели въз основа на вашата собствена преценка. Този инструмент е проектиран да ви бъде в помощ, без да е необходимо да разполагате с медицински или други специализирани познания.

{{indicator.name | cut:true:30:' ...'}}

  • {{indicator_3.term.name}} ?
  • {{indicator_2.term.name}}?

Специални потребности

Изберете категориите, които желаете да разгледате. Ако маркирате някакви показатели, броят на значимите за дадената категория показатели ще се изобрази до наименованието на категорията.

  • {{ getIndicatorMatches(category) }}

Подкрепа

Тук можете да получите общи указания за това, как да посрещнете специалните потребности на лицето, търсещо закрила. Изберете етапа, който желаете да прегледате.


Може да е полезно да вземете предвид потенциално припокриване със следните категории::

  • {{ category }} -

Преглед на резултатите

Показатели:

{{ renderedCategory.title }}
  • Относно тази категория лица
  • Показатели за наличие на специални потребности
  • Доказателствени средства, които може да са приложими за доказване на специални потребности

Специални гаранции::

  • {{ getPhaseByID(phaseID).subname }}