LA14P2

В някои случаи се налага оперативният служител да уведоми незабавно правоприлагащите органи, за да бъде гарантирана безопасността на лицето и при възможност да бъде задържан извършителят.

Bulgarian