Hlavním cílem tohoto nástroje je usnadnit včasnou identifikaci osob se zvláštními procesními potřebami nebo zvláštními potřebami při přijetí. Lze jej použít v kterékoli fázi azylového řízení a procesu přijímání. Toto je praktický podpůrný nástroj, který je určen pro úředníky zapojené do azylového řízení a přijímání a který nepředpokládá odborné znalosti z lékařství, psychologie ani jiných oborů mimo azylový proces.