Home

Ukazatele

Toto je praktický podpůrný nástroj, který je určen pro úředníky zapojené do azylového řízení a přijímání a který nepředpokládá odborné znalosti z lékařství, psychologie ani jiných oborů mimo azylový proces.

Ukazatele uživatel označí podle vlastního názoru. Označením ukazatelů dojde k propojení s potenciálně relevantními kategoriemi osob se zvláštními potřebami. Dále by měl uživatel rozhodnout, které z těchto kategorií mohou mít význam.

Zvláštní potřeby

Nástroj zahrnuje 14 kategorií žadatelů, kteří mohou mít zvláštní procesní potřeby nebo zvláštní potřeby při přijetí. Tyto kategorie odrážejí azylové acquis EU a praxi ve státech EU+. Seznam není vyčerpávající a identifikace by měla vždy probíhat individuálně.

Pro každou kategorii obsahuje nástroj informace důležité pro identifikaci, jakož i specifická podpůrná opatření.

Podpora

Nástroj zahrnuje čtyři procesní fáze: první kontakt, při kterém je učiněna žádost, podání žádosti, osobní pohovor a ukončení prvostupňového azylového řízení, jakož i podporu při přijetí.

U těchto fází jsou uvedeny stručné obecné pokyny o podpůrných opatřeních, které mohou mít pro každou kategorii význam. Pokud zvláštní potřeby žadatele spadají do více než jedné kategorie, odpovídají tomu také podpůrná opatření.