Σχετικά με το εργαλείο

Ο πρωταρχικός στόχος του παρόντος εργαλείου είναι η διευκόλυνση της έγκαιρης αναγνώρισης των ατόμων με ειδικές διαδικαστικές ανάγκες ή/και ανάγκες υποδοχής. Η χρήση του είναι δυνατή σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ασύλου και της διαδικασίας υποδοχής.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το παρόν εργαλείο και το πώς αναπτύχθηκε, κάντε κλικ εδώ.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης του παρόντος εργαλείου, κάντε κλικ εδώ.