IPSN

EASO ERIVAJADUSTEGA ISIKUTE TUVASTAMISE VAHEND

Vahendist Vahendi juurde >

Vahendi peamine eesmärk on hõlbustada menetluslike ja/või vastuvõtuga seotud erivajadustega isikute õigeaegset tuvastamist. Seda võib kasutada varjupaigamenetluse ja vastuvõtuprotsessi igas etapis. Tegu on praktilise abivahendiga varjupaiga- ja vastuvõtumenetlusse kaasatud ametnikele ning see ei eelda eriteadmisi meditsiinis, psühholoogias või muus valdkonnas väljaspool varjupaigaprotsessi.

Learn about other EASO practical tools here.