Home

Tunnused

Tegu on praktilise abivahendiga varjupaiga- ja vastuvõtumenetlusse kaasatud ametnikele ning see ei eelda eriteadmisi meditsiinis, psühholoogias või muus valdkonnas väljaspool varjupaigaprotsessi.

Tunnused tuleb märkida kasutaja arvamuse põhjal. Tunnuste märkimine loob seose erivajadustega isiku võimalike asjakohaste kategooriatega. Kasutaja peaks seejärel otsustama, millised märgitud kategooriad võivad olla asjakohased.

Erivajadused

Vahend hõlmab ELi varjupaigaõigustikku ja EL+ liikmesriikide tavasid, kajastades menetluslik ja/või vastuvõtuga seotud erivajadustega taotlejate 14 kategooriat. Loetelu ei ole ammendav ja tuvastamine peab alati olema individuaalne protsess.

Vahend sisaldab iga kategooria kohta tuvastamise seisukohast olulist teavet ning kohandatud toetusmeetmeid.

Tugi

Vahend sisaldab nelja menetlusetappi – esimene kokkupuude ja kaitse taotlemine, rahvusvahelise kaitse taotluse esitamine, isiklik vestlus, esimese astme varupaigamenetluse lõpetamine – ja vastuvõtutuge.

Etappides antakse üldisi lühijuhiseid toetusmeetmete kohta, mis võivad olla iga kategooria puhul asjakohased. Kui taotleja erivajadused kuuluvad mitmesse kategooriasse, kohandatakse toetusmeetmeid sellele vastavalt.