LA14P2

Mõnes olukorras võib piirivalveametnikul tekkida vajadus võtta viivitamata ühendust õiguskaitseasutustega, et tagada isiku ohutus ja kuriteo toimepanija tabamise võimalus.

Estonian