Home

Pokazatelji

To je praktičan alat za podršku za službene osobe u postupku azila i prihvata i njime se ne predviđa stručno znanje iz područja medicine, psihologije ili drugih predmeta izvan postupka azila.

Pokazatelje treba označiti na temelju mišljenja korisnika. Označavanje pokazatelja povezuje se s potencijalno relevantnim kategorijama osoba s posebnim potrebama. Korisnik bi trebao dalje odlučiti koja od navedenih kategorija može biti relevantna.

Posebne potrebe

Alat ima 14 kategorija podnositelja zahtjeva koji mogu imati posebne postupovne potrebe i/ili potrebe prihvata, što odražava pravnu stečevinu EU-a iz područja azila i praksu država EU+. Popis nije iscrpan i identifikacija treba uvijek biti individualan proces.

Za svaku kategoriju alat sadrži informacije koje su važne za identifikaciju, kao i prilagođene mjere podrške.

Podrška

Alat obuhvaća četiri postupovne faze: prvi kontakt – izradu zahtjeva, podnošenje zahtjeva, osobni intervju, kraj prvostupanjskog postupka azila, kao i podršku pri prihvatu.

Te faze imaju kratke općenite smjernice o mjerama podrške koje su potencijalno važne za svaku kategoriju. U slučaju da posebne potrebe podnositelja zahtjeva spadaju u više kategorija, mjere potpore prilagođene su kako bi to odražavale.