Kako se koristiti ovim alatom?

Tko bi se trebao koristiti ovim alatom?

Nadležni službenik

Pojam „nadležni službenik” upotrebljava se na općeniti način, tako da obuhvati sve službenike koji bi potencijalno mogli biti uključeni u postupak i komunicirati s podnositeljem zahtjeva za međunarodnu zaštitu. To bi moglo uključivati službenike granične policije, policijske službenike, registracijske službenike, službenike za prihvat, socijalne radnike, odgovorne službenike nadležnog tijela itd. Alat je osmišljen za osobe bez stručnog znanja u medicini, psihologiji, trgovini ljudima i drugih srodnih područja. Dakle, za mnoge od kategorija posebnih potreba identifikacija na temelju ovog alata bit će samo preliminarna, nakon čega bi trebalo uslijediti upućivanje stručnjaku. Štoviše, iako se alat odnosi na jednog odgovornog službenika, mogao bi se promovirati kao dobra praksa za pristup identifikaciji i podršci, što je multidisciplinarno i uključuje stručnjake iz različitih područja.

Osmislili smo alat prvenstveno za službenike EU+, no mogao bi biti koristan bilo kojem drugom subjektu u kontaktu s podnositeljima zahtjeva za međunarodnu zaštitu.

Kako se koristiti različitim odjeljcima alata?

Postoje različiti načini korištenja alata IPSN, ovisno o pojedinom slučaju, informacijama koje već posjedujete i vašoj namjeri.

Alat IPSN usmjeren je na identifikaciju. Stoga, bi vam „prvi korak“ bio korištenje pokazatelja. Tada ćete morati napraviti procjenu na temelju dodatnih informacija koje imate o tom slučaju, svog znanja i iskustva, a zatim odabrati među navedenim kategorijama osoba s posebnim potrebama one koje želite uzeti u obzir („drugi korak”). Ovisno o vašoj ulozi u postupku azila ili interesu za pojedini slučaj, možete zatim odabrati jednu ili više faza podrške („treći korak”).

Isto tako možete izravno pristupiti sadržaju pod rubrikom „posebne potrebe”.

Da biste preuzeli upute pod rubrikom „podrška”, trebate odabrati odgovarajuću fazu te jednu ili više kategorija, jer su navedene mjere prilagođene kategorijama.

Više informacija o različitim odjeljcima potražite u nastavku.

Kako upotrebljavati pokazatelje?

„Prvi korak”

Korištenje pokazatelja inače bi bio vaš „prvi korak” u alatu IPSN, osim ako već niste izvršili funkciju identifikacija posebnih potreba i želite izravno pristupiti dodatnim informacijama u vezi s odgovarajućom kategorijom i/ili fazom podrške.

Kako bi se olakšao proces identifikacije, pokazatelji su grupirani u kategorije (kao što su dob, obiteljski status, psihosocijalni pokazatelji, pokazatelji u okolini itd.) te u nekim slučajevima u potkategorije. Svaki pokazatelj povezan je s jednom ili više kategorija osoba s posebnim potrebama.

Trebali biste odabrati onoliko pokazatelja za koliko smatrate da se primjenjuju na pojedinog podnositelja zahtjeva, na temelju svojih zapažanja ili drugih dostupnih informacija. Neke se pokazatelje može vrlo jednostavno otkriti rano u procesu, no drugi mogu postati očiti tek u kasnijoj fazi (npr. kad je došlo do dijagnoze teškog oboljenja) ili ih je teže prepoznati (npr. pogoršanje mentalnog zdravlja podnositelja zahtjeva ). Alat stoga treba ponovno razmotriti kada se pojave novi pokazatelji.

Psihosocijalni pokazatelji: Potrebno je naglasiti da se pokazateljima koji se nalaze u „psihosocijalnim pokazateljima” ne donosi klinička dijagnoza. Kao i kod drugih pokazatelja, trebali biste slobodno izabrati pokazatelje koje smatrate primjenjivima samo na temelju vašeg mišljenja i iskustva u radu s podnositeljima zahtjeva za međunarodnu zaštitu: tj. Čini li se da je ova osoba u usporedbi s drugima deprimirana, povučena, izbjegava druge? itd. Na temelju ove preliminarne identifikacije možda ćete vidjeti da postoji potreba da uputite podnositelja zahtjeva na daljnju procjenu i pomoć.

Pokazatelji se ni na koji način ne smiju smatrati popisom pitanja koje bi nadležni službenik trebao izravno pitati podnositelja zahtjeva. Više informacija o tome kako se mogu otkriti pokazatelji možete potražiti u odjeljcima „dokazi”.

Što se nalazi u odjeljku „posebne potrebe”?

 

Svaka od kategorija posebnih potreba ima početni odjeljak „o ovoj kategoriji” koji navodi dio konteksta u vezi s tom kategorijom, dodatne opće informacije relevantne za identifikaciju i posebne potrebe koje osoba može imati u postupku azila. Nakon toga slijedi odjeljak u kojem se navode svi pokazatelji povezani s posebnim potrebama, a zatim odjeljak o relevantnim dokazima koji bi mogli biti dostupni (na primjer, osobni iskaz ili medicinski dokazi). U rezultatima će vas podsjetiti da su određene ostale kategorije usko povezane s onima koje te označili i stoga bi moglo biti korisno da ih dodate i razmotrite.

„Drugi korak”

Broj označenih pokazatelja pojavit će se pored kategorija osoba s posebnim potrebama s kojima su povezani. Nakon toga trebali biste dalje procijeniti koja bi od tih kategorija mogla biti relevantna za određenog podnositelja zahtjeva, a neke ćete možda već moći izuzeti na temelju dodatnih informacija dostupnih u spisu predmeta. Broj označenih pokazatelja naravno nije izravna mjera značaja jer će pokazatelji prirodno biti različite težine, što se ne odražava u alatu. Na primjer, označavanje „(dijete) bez pratnje” bit će vrlo jasan pokazatelj da je podnositelj zahtjeva maloljetna osoba bez pratnje. Međutim, označavanje „visoka razina uzrujanosti” i „poremećaji spavanja” ne mora nužno značiti da je podnositelj zahtjeva proživio mučenje, silovanje ili druge teške oblike psihološkog, fizičkog ili seksualnog nasilja, iako je broj pored tih kategorija veći nego u prethodnom primjeru. Trebalo bi napraviti daljnju procjenu u mnogim slučajevima, uključujući i sredstvima na raspolaganju nadležnom službeniku, kao i potencijalno putem upućivanja stručnjaku.

Nakon što ste napravili ovu procjenu u „drugom koraku”, možete označiti kategorije koje smatrate relevantnima za preuzimanje dodatnih informacija.

Izravan pristup

U nekim slučajevima identifikacija posebnih potreba već je izvršena pa možete izravno pristupiti relevantnim kategorijama tako da ih označite.

Što se nalazi u odjeljku „podrška”?

Nakon što ste odabrali kategoriju koja vas zanima, možete odabrati odgovarajuće faze za dobivanje kratkih smjernica o mogućim mjerama posebnih postupovnih jamstava i/ili podrške pri prihvatu:

Svaka faza uključuje različite postupke (npr. prilagodba sobe za osobni intervju, upućivanje na zdravstvene usluge) koje nadležni službenik osoba treba razmotriti. Postupci navedeni u ovom alatu nisu konačni i možda će biti potrebna pojedinačna rješenja, no kratke smjernice u tim dijelovima ukazuju na što treba uzeti u obzir u skladu s mjerodavnim standardima EU-a.

Iako je podrška pri prihvatu jednako važna kao i koraci postupka, potrebno je naglasiti da prihvat nije jedan korak i podrška pri prihvatu važna je u svim koracima postupka.