O alatu

Glavni cilj ovog alata je olakšavanje pravovremene identifikacije osoba s posebnim postupovnim potrebama i/ili potrebama prihvata. Može se upotrebljavati u bilo kojoj fazi postupka azila i u bilo kojoj fazi procesa prihvata.

Da biste saznali više o ovom alatu i kako je razvijen, kliknite ovdje.

Da biste saznali više o tome kako se možete koristiti ovim alatom, kliknite ovdje.