Opće napomene

Pravovremena identifikacija

Podnositelji zahtjeva za međunarodnu zaštitu općenito su u ranjivoj situaciji s obzirom na neizvjesnost njihovog statusa u stranoj zemlji. Nekim podnositeljima zahtjeva, međutim, trebala bi daljnja posebna podrška da bi mogli sudjelovati ravnopravno u postupku azila. Djevojka koja je doživjela seksualno nasilje teško bi otvoreno pričala pred muškim službenikom granične policije u odori, osoba koja je proživjela mučenje možda neće pričati o detaljima svog iskustva zbog učinka traume na njeno sjećanje, podnositelj zahtjeva s oštećenjem sluha možda neće moći čuti nadležnog službenika ili tumača. Prema tome, ti kandidati trebaju vremena, podršku, usluge i pomoć kako bi učinkovito predstavili svoje slučajeve.

Nadležni službenici u prvim fazama kontakta s podnositeljima zahtjeva za međunarodnu zaštitu i svima koji su uključeni u cijeli proces trebali bi biti svjesni potencijalnih posebnih potreba. Pokazatelji i posebne potrebe trebaju biti evidentirani u najkraćem mogućem roku nakon njihova otkrivanja i te informacije treba dostaviti relevantnim organizacijama/službenicima kako bi se osigurala potrebna jamstva i podrška.

Pitanje pritvora

Druga općenita točka koju treba istaknuti je da u kontekstu preinačene Direktive o uvjetima prihvata pritvor treba upotrijebiti samo kao posljednji izbor za one koji traže međunarodnu zaštitu: samo kad se pokaže neophodnim na temelju pojedinačne procjene svakog predmeta i ako se druge manje prisilne alternativne mjere ne mogu učinkovito primijeniti. U slučaju osoba s posebnim potrebama pritvorom se treba nadalje uzeti u obzir da se njihove posebne potrebe trebaju zadovoljiti i da njihovo zdravlje, uključujući mentalno zdravlje, mora biti primarni cilj nacionalnih tijela (članak 11. preinačene Direktive o uvjetima prihvata).

Ne dovodeći u pitanje prethodno navedeno, alat razmatra određena jamstva koja moraju biti utvrđena u slučaju da se pritvori podnositelja zahtjeva s posebnim potrebama.

Privatnost/povjerljivost

U alatu je naglašena važnost bilježenja i komuniciranja informacija relevantnih za identifikaciju osoba s posebnim potrebama. Također se mora napomenuti da su podatci prikupljeni tijekom ovog procesa privatne i/ili povjerljive prirode. 

Privatnost se odnosi na slobodu od zadiranja u nečije osobne poslove i osobne podatke (npr. zakoni o zaštiti osobnih podataka).

Povjerljivost se odnosi na postupanje s informacijama. Kada se informacije čuvaju u povjerenju te su stoga povjerljive, mogu se dijeliti samo ako je to dopušteno nacionalnim zakonom i to samo ovlaštenim organizacijama. Podijeljeni podatci ograničeni su u području primjene samo na podatke potrebne za te subjekte kako bi izvršili svoje funkcije.  Ako to nije dopušteno zakonom, nositelj informacija treba ishoditi suglasnost pojedinca da podijeli informacije s nekom drugom organizacijom (npr. osobni podatci podijeljeni primjerice s odvjetnikom, liječnikom, psihologom u pravilu se ne smiju otkriti trećim stranama bez izričitog pristanka klijenta/bolesnika). 

Prema nacionalnoj praksi moraju se postaviti zaštitne mjere za privatnost i povjerljivost koje se primjenjuju na rukovanje podatcima.

Nakon preuzimanja rezultata možete ispisati ili spremiti izvješće u PDF datoteku. Prije ispisa/spremanja možete napraviti bilješke izravno u izvješće, uključujući i referencu na slučaj i bilješke o identifikaciji i/ili mjerama podrške. Bilješke koje unesete ne obrađuju se ili se ne spremaju u alatu na mreži te su zaštićene su od smetnji. Ispisuju se uz izvješće ili spremaju u PDF formatu nakon što izvezete datoteku.