Általános észrevételek

Időben történő azonosítás

A nemzetközi védelmet kérelmezők, tekintettel arra, hogy jogállásuk egy idegen országban bizonytalan, általában sérülékeny helyzetben vannak. Egyes kérelmezők azonban további különleges támogatást igényelnek, ami lehetővé teszi számukra, hogy a menekültügyi eljárásban egyenlő esélyekkel vegyenek részt. Egy nemi erőszakot átélt lány számára vélhetően nehézséget jelent, hogy nyíltan beszéljen egy egyenruhába öltözött férfi határőr előtt; egy kínzásokon átesett személy a memóriáját ért trauma hatásai miatt lehet, hogy nem tud részletesen beszámolni az általa átéltekről; egy hallássérült kérelmező lehet, hogy nem hallja a vizsgálatot végző tisztviselőt vagy a tolmácsot. Következésképpen az említett kérelmezőknek időre, támogatásra, szolgáltatásokra és segítségre van szükségük ahhoz, hogy ténylegesen be tudják mutatni esetüket.

A nemzetközi védelmet kérelmezőkkel való kapcsolatfelvétel első szakaszában eljáró felelős tisztviselőknek és valamennyi, a folyamatban részt vevő személynek ismernie kell a lehetséges különleges igényeket. A ráutaló jeleket és a különleges igényeket felismerésüket követően a lehető leghamarabb rögzíteni kell, és a szükséges garanciák és támogatás biztosítása érdekében ezt az információt közölni kell az érintett szervezetekkel/tisztviselőkkel.

Az őrizet kérdése

Egy másik általános kérdés, amit ki kell emelni, a befogadási feltételekről szóló átdolgozott irányelvvel összefüggő kérdés. Nemzetközi védelmet kérelmezőket kizárólag végső esetben szabad őrizetbe venni: csak ha az egyes esetek egyéni értékelése alapján szükségesnek bizonyul, és ha más kevésbé kényszerítő jellegű alternatív intézkedések alkalmazása nem lenne eredményes. Különleges igényekkel rendelkező személyek esetében az őrizetnek ezenkívül figyelembe kell vennie, hogy különleges igényeiket biztosítani kell, és hogy egészségüket – beleértve szellemi egészségüket is – a nemzeti hatóságoknak elsődleges szempontként kell kezelniük (az átdolgozott RCD 11. cikke).

A fentiek sérelme nélkül az eszköz megvizsgálja azokat a különleges garanciákat, amelyeket a különleges igényekkel rendelkező kérelmezők őrizetben tartása esetén biztosítani kell.

A magánélet tiszteletben tartása/titoktartás

A különleges igényekkel rendelkező személyek azonosításával kapcsolatos információk rögzítésének és közlésének fontossága az eszköz egészében hangsúlyt kap. Meg kell jegyezni továbbá, hogy az e folyamat során összegyűjtött információk magán- és/vagy bizalmas jellegűek lehetnek. 

A magánélet tiszteletben tartása az egyén személyes ügyeibe és személyes adataiba való beavatkozástól való mentességet jelenti (például a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok).

A titoktartás az információk kezelésével kapcsolatos. Ha az információkat bizalmasan kezelik, és ezért azok bizalmasak, csak abban az esetben adhatók ki, ha azt a nemzeti jog az engedéllyel rendelkező szervezetek számára megengedi. A kiadható információk hatóköre korlátozott, és csak azokra az információkra vonatkozik, amelyekre az említett érdekelt feleknek feladatuk ellátásához szükségük van.  Ha a jogszabályok nem teszik lehetővé, az információ más szervezettel való megosztásához az információ birtokosának meg kell szereznie az egyén beleegyezését (például az ügyvéddel, orvossal, pszichológussal megosztott személyes adatok az ügyfél/beteg kifejezett beleegyezése nélkül általában nem hozhatók nyilvánosságra). 

A nemzeti gyakorlatnak megfelelően az információkezeléssel kapcsolatosan a magánélet tiszteletben tartására és a titoktartásra vonatkozó biztosítékokat kell bevezetni és alkalmazni.

Az eredmények rendelkezésre állását követően pdf fájlban jelentést nyomtathat vagy menthet el. Nyomtatás/mentés előtt a jelentésbe közvetlenül megjegyzéseket írhat be, beleértve az ügyre való hivatkozást, valamint az azonosítással és/vagy a támogatási intézkedésekkel kapcsolatos megjegyzéseket. Az Ön által bevitt megjegyzéseket az online eszköz nem dolgozza fel, illetve nem menti el, és azok a külső beavatkozással szemben védelmet élveznek. A fájl exportálását követően azok a jelentéssel együtt kinyomtathatók vagy pdf formátumban elmenthetők.