Hogyan kell használni ezt az eszközt?

Kinek kell használnia ezt az eszközt?

Felelős tisztviselő

A „felelős tisztviselő" kifejezés általános fogalom, amely magában foglalja mindazokat a tisztviselőket, akik kapcsolatba kerülhetnek a nemzetközi védelmet kérelmezőkkel. Ezek lehetnek határőrök, rendőrök, regisztrációval foglalkozó tisztviselők, befogadással foglalkozó tisztviselők, szociális munkások, a döntést hozó hatóság vizsgálatot végző tisztviselői stb. Az eszköz az orvostudomány, a pszichológia, az emberkereskedelem terén vagy más kapcsolódó területeken szakértelemmel nem rendelkezőknek szól. A különleges igények számos kategóriájánál ezért az ezen az eszközön alapuló azonosítás csak előzetes jellegű, és azt szakember igénybevételének kell követnie. Ezenkívül miközben az eszköz egyetlen felelős tisztviselőnek szól, több szakmai területet érintő, és a különböző területek szakértőinek részvételét igénylő azonosítási és támogatási megközelítés bevált gyakorlatként lenne népszerűsíthető.

Az eszközt elsősorban az EU, valamint Norvégia és Svájc tisztviselői számára fejlesztettük ki, de a nemzetközi védelmet kérelmezőkkel kapcsolatban álló más gyakorlati szakemberek számára is hasznos lehet.

Hogyan kell használni az eszköz különböző részeit?

Az IPSN-eszköz a szóban forgó esettől, a már rendelkezésére álló információktól és az Ön céljaitól függően különbözőképpen használható.

Az IPSN-eszköz középpontjában az azonosítás áll. A ráutaló jelek használata tehát általában az Ön „1. lépése”. Ezt követően az esetre vonatkozó további információi, ismeretei és tapasztalata alapján értékelést kell végeznie, és a különleges igénnyel rendelkező személyek megjelölt kategóriáiból ki kell választania azokat, amelyekkel foglalkozni akar (2. lépés). Az Ön által a menekültügyi rendszerben elfoglalt helytől, illetve az adott üggyel kapcsolatos céljától függően egy vagy több támogatási szakaszt választhat ki („3. lépés”).

A tartalomhoz egyébként a „különleges igények” részen keresztül közvetlenül is hozzáférhet.

A „támogatás” részben szereplő útmutató eléréséhez ki kell választania a vonatkozó szakaszt és egy vagy több kategóriát, mivel a vázolt intézkedések a kategóriákhoz szabottak.

A különböző szakaszokra vonatkozó részletes információkat lásd alább.

Hogyan kell használni a ráutaló jeleket?

„1. lépés”

A ráutaló jelek használata az IPSN-eszközben általában az Ön „1. lépése”, kivéve, ha a különleges igények azonosítása már megtörtént, és közvetlenül a vonatkozó kategóriával és vagy a támogatási szakasszal kapcsolatos további információkhoz szeretne hozzáférni.

Az azonosítási folyamat megkönnyítése érdekében a ráutaló jelek kategóriákba (például kor, családi állapot, pszichoszociális jelek, környezeti jelek stb.) és bizonyos esetekben alkategóriákba vannak sorolva. Minden ráutaló jel a különleges igényekkel rendelkező személyek egy vagy több kategóriájához kapcsolódik.

Észrevételei vagy a rendelkezésére álló egyéb információk alapján az egyes kérelmezőkhöz tetszés szerinti számú ráutaló jelet rendelhet. Bizonyos ráutaló jelek felismerése a folyamat elején meglehetősen könnyű lehet, míg előfordulhat, hogy más ráutaló jelek csak egy későbbi szakaszban derülnek ki (például abban az esetben, ha súlyos betegséget diagnosztizáltak), vagy felismerésük nehezebb (például a kérelmező mentális egészségének romlása). Új ráutaló jelek felmerülése esetén ezért az eszközbe ismételten be kell vinni az adatokat.

Pszichoszociális jelek: Hangsúlyozni kell, hogy a „pszichoszociális jelek” között felsorolt ráutaló jelekkel Ön nem állít fel klinikai diagnózist. A többi ráutaló jelhez hasonlóan a nemzetközi védelmet kérelmezőkkel való munkája során kizárólag véleménye és tapasztalat alapján válassza ki az Ön által alkalmazandónak ítélt ráutaló jeleket: azaz Ez a személy a többiekkel összehasonlítva depresszív hangulatúnak, visszahúzódónak, másokat kerülőnek tűnik? stb. Ezen előzetes azonosítás alapján arra a következtetésre juthat, hogy a kérelmezőt további értékelésnek kell alávetni és további segítségre van szüksége.

A ráutaló jelek semmi esetre sem tekinthetők olyan kérdések felsorolásának, amelyeket a felelős tisztviselőnek közvetlenül fel kell tennie a kérelmezőnek. A ráutaló jelek felismerhetőségéről a „bizonyíték” részben további információkat találhat.

Mi található a „különleges igények” részben?

 

A különleges igények minden egyes kategóriája tartalmaz egy „tájékoztató erről a kategóriáról” bevezető részt, amely a kategóriával kapcsolatos bizonyos összefüggéseket, az azonosításra és a menekültügyi eljárásban az adott személy különleges igényeire vonatkozó további általános információkat tartalmaz. Ezt a különleges igényekkel kapcsolatos, valamennyi ráutaló jelet felsoroló rész követi; majd az esetleges rendelkezésre álló bizonyítékokra (például személyes nyilatkozat vagy orvosi bizonyíték) vonatkozó rész következik. Az eredményekben emlékeztetőt láthat arról, hogy bizonyos egyéb kategóriák szorosan kapcsolódnak az Ön által megjelöltekhez, és ezért érdemes lenne kiegészítést vagy további mérlegelést tenni.

„2. lépés”

A megjelölt ráutaló jelek száma azon különleges igényekkel rendelkező személyek kategóriája (kategóriái) mellett jelenik meg, amelyhez (amelyekhez) kapcsolódnak. Ezt követően tovább kell értékelnie, hogy az adott kérelmezőre mely kategóriák vonatkozhatnak, amelyek közül elképzelhető, hogy az ügyre vonatkozó dokumentumokban rendelkezésre álló további információk alapján egyes kategóriákat már ki is tud zárni. A megjelölt ráutaló jelek száma és a relevancia között természetesen nincs közvetlen összefüggés; a ráutaló jelek természetesen különböző súlyúak, ami az eszközben nem tükröződik. Például a „kísérő nélküli (gyermek)” megjelölése igen egyértelmű jelzés arra, hogy a kérelmező kísérő nélküli kiskorú. A „magas izgalmi szintek” és az „alvászavarok” megjelölése nem feltétlenül jelenti, hogy a kérelmezőt kínzásnak vetették alá, nemi erőszakot vagy pszichológiai, fizikai vagy szexuális erőszak egyéb súlyos formáját követték el vele szemben, bár az ezekhez a kategóriákhoz tartozó szám magasabb, mint az előző példában. További értékelést kell végezni számos esetben, többek között a felelős tisztviselő rendelkezésére álló eszközökkel és esetlegesen szakember igénybevételével.

Miután elvégezte ezt a „2. lépésben” tett értékelést, megjelölheti azokat a kategóriákat, amelyeket további információk összegyűjtéséhez fontosnak ítél.

Közvetlen hozzáférés

Bizonyos esetekben a különleges igények azonosításának már meg kellett volna történnie, és a vonatkozó kategóriákhoz azok megjelölésével közvetlenül hozzáférhet.

Mi található a „támogatás” részben?

Miután kiválasztotta az Ön által vizsgált üggyel kapcsolatos kategóriát, a különleges eljárási garanciák és/vagy befogadási támogatás lehetséges intézkedéseire vonatkozó rövid útmutatás eléréséhez az érintett szakasz(oka)t is kiválaszthatja:

Minden egyes szakasz különböző intézkedéseket (például a személyes meghallgatás helyszínének elrendezése, egészségügyi szolgáltatások igénybevétele) tartalmaz, amelyeket a felelős tisztviselőnek mérlegelnie kell. Az ebben az eszközben található intézkedések nem véglegesek és egyedi megoldásokra lehet szükség, az egyes részekben szereplő rövid útmutató azonban rávilágít, hogy a vonatkozó uniós előírásokkal összhangban mit kell mérlegelni.

Bár a befogadási támogatás az eljárási lépésekkel együtt szerepel, hangsúlyozni kell, hogy a befogadás nem egy egyedülálló lépés, és a befogadási támogatás az eljárási lépések teljes folyamatában jelentőséggel bír.