Šia priemone siekiama pagrindinio tikslo, kad būtų lengviau laiku nustatyti specialiųjų procedūrinių ir (arba) priėmimo poreikių turinčius asmenis. Ja naudotis galima bet kuriame prieglobsčio prašymo nagrinėjimo procedūros etape ir bet kuriame priėmimo proceso etape. Tai praktinė pagalbinė priemonė per prieglobsčio procedūrą ir priėmimo metu dalyvaujantiems pareigūnams, galbūt neturintiems specialiųjų medicinos, psichologijos ar kitų dalykų žinių, išskyrus tai, kas konkrečiai susiję su prieglobsčio suteikimo procesu.