Home

Rodikliai

Tai praktinė pagalbinė priemonė per prieglobsčio procedūrą ir priėmimo metu dalyvaujantiems pareigūnams, galbūt neturintiems specialiųjų medicinos, psichologijos ar kitų dalykų žinių, išskyrus tai, kas konkrečiai susiję su prieglobsčio suteikimo procesu.

Priemonės naudotojas turi pažymėti, jo nuomone, tinkamus rodiklius. Pažymėjus rodiklius bus nurodyta galimai svarbi specialiųjų poreikių turinčių asmenų kategorija arba kategorijos. Tada priemonės naudotojas turėtų nuspręsti, kurios iš nurodytų kategorijų gali būti aktualios.

Specialieji poreikiai

Ši priemonė apima 14 kategorijų, kurioms priskiriami prieglobsčio prašytojai, galintys turėti specialių procedūrinių ir (arba) priėmimo poreikių, pagal ES prieglobsčio acquis ir praktiką ES valstybėse narėse, Norvegijoje ir Šveicarijoje. Jų sąrašas neišsamus, poreikių nustatymas visada turėtų būti individualus procesas.

Kartu su kiekviena kategorija taikant šią priemonę pateikiama informacijos, svarbios poreikiams nustatyti, ir informacijos apie tinkamas paramos priemones.

Parama

Ši priemonė apima keturis procedūros etapus: pirmąjį kontaktą – prašymo parengimą; prieglobsčio prašymo pateikimą; apklausą; pirmosios instancijos prieglobsčio prašymo nagrinėjimo procedūros užbaigimą; taip pat su priėmimu susijusią paramą.

Šiems etapams skirtose dalyse pateikiama trumpų bendrų gairių dėl paramos priemonių, galbūt reikalingų kiekvienos kategorijos asmenims. Tuo atveju, kai specialiųjų prašytojo poreikių kategorijų yra ne viena, o daugiau, pagal tai atitinkamai nurodomos reikiamos paramos priemonės.