Šā rīka galvenais mērķis ir palīdzēt laicīgi identificēt personas ar īpašām procesuālām un/vai uzņemšanas vajadzībām. To var izmantot jebkurā patvēruma procedūras un jebkurā uzņemšanas procesa posmā. Šis ir praktisks atbalsta rīks, kas paredzēts patvēruma procedūrā un uzņemšanā iesaistītajiem darbiniekiem bez profesionālām zināšanām medicīnā, psiholoģijā un citās jomās ārpus patvēruma procesa.