За алатката

Главна цел на оваа алатка е да ја олесни навремената идентификација на лицата со посебни процедурални и/или потреби за прифат. Може да се користи во која било фаза од постапката за азил и во која било фаза од процесот на прифат.
 
За да научите повеќе за оваа алатка и како таа е развиена, кликнете тука.
 
За да научите повеќе за тоа како да ја користите оваа алатка, кликнете, тука.