LA14P2

Во одредени ситуации, службеното лице од предна линија може да треба веднаш да стапи во контакт со органите на прогонот, за да се осигури безбедноста на лицето и можеби да се приведе сторителот на делото.

Macedonian