IPSN

EASO-INSTRUMENT VOOR DE IDENTIFICATIE VAN PERSONEN MET BIJZONDERE BEHOEFTEN

Over het instrument Naar instrument >

Het belangrijkste doel van dit instrument is het bevorderen van de tijdige identificatie van personen met bijzondere procedurele en/of opvangbehoeften. Dit instrument kan in iedere fase van de asielprocedure en in iedere fase van het opvangproces worden gebruikt. Dit is een praktisch ondersteuningsinstrument voor functionarissen die betrokken zijn bij de asielprocedure en opvang. Het vereist geen vakkennis op het gebied van geneeskunde, psychologie of andere onderwerpen die buiten de asielprocedure vallen.

Learn about other EASO practical tools here.