Home

Indicatoren

Dit is een praktisch ondersteuningsinstrument voor functionarissen die betrokken zijn bij de asielprocedure en opvang. Het vereist geen vakkennis op het gebied van geneeskunde, psychologie of andere onderwerpen die buiten de asielprocedure vallen.

De indicatoren moeten op basis van de mening van de gebruiker worden gemarkeerd. Door de indicatoren te markeren worden ze verbonden met mogelijk relevante categorie(ën) personen met bijzondere behoeften. De gebruiker moet vervolgens zelf beslissen welke van de aangegeven categorieën relevant is.

Bijzondere behoeften

In navolging van het asielacquis van de EU en de praktijk van de EU+-staten bevat het instrument 14 categorieën verzoekers die speciale procedurele en/of opvangbehoeften kunnen hebben. Deze lijst is niet-uitputtend en identificatie dient altijd een individueel proces te zijn.

Bij iedere categorie geeft het instrument belangrijke informatie voor het identificatieproces en stelt het op maat gemaakte ondersteuningsmaatregelen voor.

Ondersteuning

Het instrument bestrijkt vier procedurele fasen: eerste contact - opstellen van het verzoek - doen van het verzoek; persoonlijk onderhoud; einde van de asielaanvraag in eerste aanleg; en tevens opvangondersteuning.

Iedere fase bevat een korte algemene uitleg over de ondersteuningsmaatregelen die relevant zijn voor iedere categorie. Indien de bijzondere behoeften van de verzoeker in meer dan één categorie vallen, dan worden de ondersteuningsmaatregelen hierop afgestemd.