Głównym celem przedmiotowego narzędzia jest usprawnienie procesu terminowej identyfikacji osób o szczególnych potrzebach proceduralnych lub o szczególnych potrzebach w zakresie przyjmowania. Można z niego korzystać na dowolnym etapie procedury azylowej oraz na dowolnym etapie procesu przyjmowania. Jest to praktyczne narzędzie wspierające dla urzędników zajmujących się procedurą azylową i przyjmowaniem, które nie zakłada z góry posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu medycyny, psychologii lub innych dziedzin nie objętych procesem azylowym.