EASO TOOL FOR IDENTIFICATION OF PERSONS WITH SPECIAL NEEDS

Wskaźniki szczególnych potrzeb

Zaznaczyć stosowne wskaźniki, kierując się własną opinią. Zadaniem tego narzędzia jest wsparcie użytkownika bez potrzeby korzystania z wiedzy medycznej lub innej wiedzy fachowej.

{{indicator.name | cut:true:30:' ...'}}

  • {{indicator_3.term.name}} ?
  • {{indicator_2.term.name}}?

Szczególne potrzeby

Wybrać kategorię(-ie), którą(-e) zdaniem użytkownika należałoby dalej analizować. W przypadku zaznaczenia jakichkolwiek wskaźników, obok odpowiedniej kategorii pojawi się liczba stosownych wskaźników.

  • {{ getIndicatorMatches(category) }}

Wsparcie

Tu można znaleźć ogólne wskazówki, w jaki sposób zaspokoić szczególne potrzeby wnioskodawcy. Wybrać etap, który użytkownik chciałby przeanalizować.


Ewentualne wspólne punkty z innymi kategoriami, które użytkownik chciałby rozważyć::

  • {{ category }} -

Wyświetlenie wyników

Identyfikacja:

{{ renderedCategory.title }}
  • O tej kategorii
  • Wskaźniki szczególnych potrzeb
  • Potencjalne dowody dotyczące szczególnych potrzeb

Specjalne gwarancje::

  • {{ getPhaseByID(phaseID).subname }}