Informacje o narzędziu

Głównym celem przedmiotowego narzędzia jest usprawnienie procesu terminowej identyfikacji osób o szczególnych potrzebach proceduralnych lub o szczególnych potrzebach w zakresie przyjmowania. Można z niego korzystać na dowolnym etapie procedury azylowej oraz na dowolnym etapie procesu przyjmowania.

Dodatkowe informacje na temat przedmiotowego narzędzia oraz sposobu, w jaki zostało ono opracowane, można uzyskać tutaj.

Dodatkowe informacje na temat sposobu korzystania z przedmiotowego narzędzia można uzyskać tutaj.