LA14P2

W niektórych sytuacjach odpowiedzialny funkcjonariusz pierwszego kontaktu może być zmuszony skontaktować się niezwłocznie z organami ścigania w celu zapewnienia bezpieczeństwa danej osoby, jak również ewentualnego zatrzymania sprawcy.

Polish