W razie konieczności należy niezwłocznie skontaktować się z organami ścigania.

Code: 
LA14
Polish
Phase: 
3