Home

Indicii

Acesta este un instrument de sprijin practic destinat funcționarilor implicați în procedurile de azil și de primire, iar utilizarea sa nu presupune cunoștințe de specialitate în medicină, psihologie sau alte discipline din afara procedurii de azil.

Selectarea indiciilor se face în funcție de opinia utilizatorului. Prin selectarea indiciilor se stabilește o legătură cu una sau mai multe categorii potențial relevante de persoane cu nevoi speciale. În continuare, utilizatorul trebuie să decidă care dintre categoriile menționate ar putea fi relevante.

Nevoi speciale

Instrumentul cuprinde 14 categorii de solicitanți care pot avea nevoi speciale în materie de procedură și/sau de primire, reflectând acquis-ul UE în materie de azil și practicile statelor UE+. Lista nu este exhaustivă, iar identificarea trebuie să se facă întotdeauna de la caz la caz.

Pentru fiecare categorie, instrumentul include informații importante pentru identificare, precum și măsuri de sprijin adaptate.

Sprijin

Instrumentul vizează patru etape procedurale: primul contact – întocmirea unei cereri, depunerea cererii, interviul personal și finalizarea procedurii de azil în primă instanță, precum și sprijinul în materie de primire.

Aceste etape pot include scurte îndrumăricu caracter general privind posibilele măsuri de sprijin relevante pentru fiecare categorie. În cazul în care nevoile speciale ale solicitantului se încadrează în mai multe categorii, măsurile de sprijin sunt adaptate pentru a reflecta acest lucru.