IPSN tool

Indicii privind nevoi speciale

Marcați indiciile relevante, în funcție de opinia dumneavoastră. Instrumentul de față este conceput să vă ajute chiar dacă nu aveți cunoștințe medicale sau specializate din alte domenii.

 • sub 18 ani
 • vârstnic i
 • femeiesc
 • bărbătesc
 • lesbiană i
 • gay i
 • bisexual i
 • transgen i
 • intersexual i
 • (copil) însoțit i
 • (copil) neînsoțit i
 • părinte singur, însoțit de unul sau mai mulți copii cu vârsta sub 18 ani
  • semne fizice: i
  • leziuni care par a fi rezultatul unor agresiuni sau măsuri de imobilizare și control
  • semne vizibile de boală
  • vătămări la locul de muncă din cauza măsurilor precare de securitate și sănătate
  • tatuaje sau alte semne care indică posesia de către exploatatori
  • probleme de sănătate diagnosticate
  • simptome ale unor probleme de sănătate: i
  • dizabilități care limitează funcțiile fizice ale membrelor, ale oaselor subțiri sau capacitatea motorie generală.
  • deficiențe de vedere i
  • deficiențe de auz i
  • deficiențe de vorbire i
  • dizabilitate intelectuală i
  • diferite alte afecțiuni, dacă sunt considerate dizabilități în legislația națională: i
  • boli cu transmitere sexuală
  • leziuni de natură sexuală
  • simptome ginecologice, de exemplu infecții urinare sau vaginale, dureri sau inflamații pelvine, sângerări neregulate
  • disfuncții sexuale
  • mutilare genitală femină i
  • sarcină (inclusiv lăuzie) i
  • Tulburare de stres posttraumatic (TSPT) i
  • Tulburare acută de stres (TAS) i
  • Tulburări de stres extrem, neidentificate altfel (DESNOS) i
  • depresie (diagnosticată)
  • psihoză
  • tulburare anxioasă
  • alte tulburări mintale diagnosticate
  • comportament impulsiv
  • alterarea semnificativă a apetitului și/sau o vizibilă scădere/creștere în greutate
  • neglijarea aspectului personal și a imaginii sociale
  • exprimare incoerentă sau refuzul de a vorbi
  • comportament neobișnuit, ciudat
  • episoade psihotice i
  • adoptarea unui comportament de mare risc
  • tendințe de autovătămare
  • abuz de substanțe i
  • dependențe/obsesii
  • apatie
  • niveluri ridicate de surescitare: i
  • hipersensibilitate i
  • fobii
  • dispoziție schimbătoare (schimbări rapide sau radicale ale stării de spirit)
  • stare depresivă i
  • amorțire emoțională
  • frică și pierderea sentimentului de siguranță și securitate
  • gânduri despre moarte și suicid
  • oboseală i
  • tulburări de somn i
  • confuzie și dezorientare
  • dificultăți de concentrare: i
  • retrăirea unui eveniment traumatizant: i
  • evitarea stimulilor care au legătură cu trauma: i
  • tulburări de personalitate
  • sentimente de vinovăție
  • sentimente de rușine
  • stare de deznădejde
  • sentimentul inutilității
  • convingeri neobișnuite sau exagerate în legătură cu capacitățile personale
  • o imagine de sine deteriorată: i
  • neîncredere în ceilalți
  • neîncredere în autorități și/sau teamă față de acestea
  • izolare de ceilalți și închidere în sine
  • evitarea persoanelor din același mediu cultural
  • evitarea interacțiunii cu una sau mai multe persoane de același sex
  • disfuncții și probleme familiale
  • dificultăți în îngrijirea unui copil mic
  • temeri și emoții legate de familie și de persoanele aflate în întreținere
  • comportament aparent indus de altcineva
  • originea dintr-o țară cunoscută pentru aplicarea torturii
  • originea dintr-o țară cunoscută pentru larga răspândire a violenței provocate de conflicte armate
  • originea dintr-o țară în care mutilarea genitală feminină este o practică tradițională i
  • originea dintr-o țară cunoscută pentru răspândirea violenței sexuale și bazate pe gen i
  • originea dintr-o țară cunoscută pentru răspândirea discriminării de gen
  • originea dintr-o țară în care se știe că în prezent operează traficanți i
  • persoana a fost expusă violenței
  • cineva a profitat de situația sa personală: i
  • hărțuirea persoanei
  • evitare de către membrii aceleiași culturi
  • izolare impusă de familie sau de alt grup de persoane apropiate
  • necunoașterea zonei în care locuiește, în raport cu durata șederii
  • cunoaștere limitată a țării gazdă, în raport cu perioada în care a locuit acolo
  • înțelegerea limbii este limitată la vocabularul referitor la o situație de exploatare
  • persoana (de regulă femeie) a stat în țara gazdă o perioadă îndelungată înainte de a solicita protecție internațională
  • o solicitantă are un copil conceput în țara gazdă/într-un alt stat membru, dar tatăl nu este inclus în cererea de protecție internațională sau relația cu partenerul nu pare autentică
  • un minor neînsoțit sau un adult vulnerabil regăsit, care fusese declarat dispărut din procedura de azil, nu poate oferi detalii pertinente cu privire la locul în care a fost sau la acțiunile sale
  • datorii ale persoanei și/sau ale familiei acesteia în vederea finanțării călătoriei
  • dependență de alte persoane pentru activități cotidiene

Nevoi speciale

Selectați categoria sau categoriile pe care doriți să le explorați mai în amănunt.
Dacă ați marcat unul sau mai multe indicii, în dreptul categoriei respective va apărea numărul indiciilor relevante selectate.

Categories

Sprijin

Aici veți găsi orientări generale cu privire la modul în care puteți aborda nevoile speciale ale solicitantului.
Selectați etapa pe care doriți să o explorați.

Phases