Observații generale

Identificarea promptă

Solicitanții de protecție internațională se află în general într-o situație de vulnerabilitate, dat fiind statutul lor incert într-o țară străină. Însă unii solicitanți au nevoie de sprijin special suplimentar pentru a putea participa la procedura de azil în condiții de egalitate cu ceilalți. Unei fete care a fost victimă a violenței sexuale îi va fi greu să vorbească deschis în fața unui polițist de frontieră de sex masculin care poartă uniformă; este posibil ca o persoană care a fost supusă torturii să nu poată oferi detalii cu privire la experiența trăită, din cauza efectelor traumei asupra memoriei sale; un solicitant cu deficienţe auditive poate să nu audă ceea ce îi spune ofițerul de caz și interpretul. În consecință, astfel de solicitanți ar putea avea nevoie de timp, de sprijin, de servicii și de asistență pentru a-și expune cu adevărat cazurile.

Ofițerii responsabili din primele etape ale contactului cu solicitanții de protecție internațională și toți cei implicați pe tot parcursul procesului trebuie să fie conștienți de eventualitatea unor nevoi speciale. Indiciile și nevoile speciale ar trebui consemnate cât mai curând posibil după ce sunt sesizate, iar informațiile trebuie comunicate organizațiilor sau funcționarilor relevanți, în vederea oferirii garanțiilor și sprijinului necesar.

Problematica detenției

Un alt aspect general demn de menționat este faptul că, în contextul Directivei reformate privind condițiile de primire, detenția ar trebui utilizată doar în ultimă instanță în cazul solicitanților de protecție internațională, numai dacă se dovedește necesară pe baza evaluării fiecărui caz în parte și doar dacă nu se pot aplica efectiv măsuri alternative mai puțin coercitive. În cazul persoanelor cu nevoi speciale, la plasarea în detenție ar trebui să se țină seama și de faptul că nevoile lor speciale trebuie îndeplinite, iar sănătatea lor, inclusiv sănătatea mintală, trebuie să constituie o preocupare principală pentru autoritățile naționale (articolul 11 din DCP reformată).

Respectând aspectele expuse mai sus, instrumentul analizează garanțiile specifice care trebuie instituite în cazul reținerii unui solicitant cu nevoi speciale.

Viața privată/confidențialitatea

În cadrul instrumentului este subliniată importanța consemnării și a comunicării informațiilor relevante pentru identificarea persoanelor cu nevoi speciale. De asemenea, trebuie precizat faptul că informațiile culese pe parcursul acestui proces ar putea avea un caracter personal și/sau confidențial. 

Viața privată se referă la neimixtiunea în problemele personale și informațiile personale ale cuiva (de exemplu, legislația privind protecția datelor cu caracter personal).

Confidențialitatea se referă la regimul informațiilor. Atunci când sunt protejate împotriva accesului general, fiind așadar confidențiale, informațiile pot fi comunicate numai în cazul în care acest lucru este permis de dreptul național și doar organizațiilor autorizate. Schimbul de informații se limitează la informațiile necesare pentru ca aceste părți să își îndeplinească funcțiile.  În cazul în care legea nu permite acest lucru, persoana aflată în posesia informațiilor va trebui să primească consimțământul titularului pentru a comunica informațiile către o altă organizație (de exemplu, ca regulă generală informațiile personale comunicate unui avocat, unui medic sau unui psiholog nu pot fi divulgate unei terțe părți fără consimțământul expres al clientului/pacientului). 

Trebuie instituite și aplicate garanții privind viața privată și confidențialitatea în raport cu prelucrarea informațiilor, în conformitate cu practica națională.

După obținerea rezultatelor, puteți imprima raportul sau îl puteți salva în format PDF. Înainte de imprimare/salvare, puteți face observații direct în raport, inclusiv o trimitere la caz și note pe marginea identificării și/sau a măsurilor de sprijin. Observațiile pe care le introduceți nu sunt prelucrate sau salvate în instrumentul online și sunt protejate de orice intervenție. Ele vor fi imprimate odată cu raportul sau salvate în versiunea PDF la exportarea fișierului.