IPSN

NÁSTROJ ÚRADU EASO NA IDENTIFIKÁCIU OSÔB S OSOBITNÝMI POTREBAMI

O nástroji Prejsť k nástroju >

Hlavným cieľom tohto nástroja je zjednodušiť včasnú identifikáciu osôb s osobitnými procesnými potrebami a/alebo potrebami pri prijímaní. Môže byť použitý v ktorejkoľvek fáze konania o azyle a v ktorejkoľvek etape procesu prijímania.Toto je praktický podporný nástroj pre úradníkov zapojených do azylového a prijímacieho konania a nepredpokladá odborné poznatky z oblasti medicíny, psychológie alebo iných predmetov mimo konania o azyle.

Learn about other EASO practical tools here.