EASO TOOL FOR IDENTIFICATION OF PERSONS WITH SPECIAL NEEDS

Ukazovatele osobitných potrieb

Označte ukazovatele, ktoré sú podľa vás relevantné. Tento nástroj je určený na vašu podporu a nevyžaduje lekárske ani iné odborné poznatky.

{{indicator.name | cut:true:30:' ...'}}

  • {{indicator_3.term.name}} ?
  • {{indicator_2.term.name}}?

Osobitné potreby

Vyberte si kategóriu (kategórie), ktoré by ste chceli ďalej skúmať. Ak ste označili nejaké ukazovatele, počet relevantných sa objaví vedľa príslušnej kategórie.

  • {{ getIndicatorMatches(category) }}

Podpora

Tu sa nachádzajú všeobecné usmernenia o tom, ako riešiť osobitné potreby žiadateľa. Vyberte si etapu, ktorú by ste chceli skúmať.


Možné priesečníky s inými kategóriami, ktoré môžete chcieť zvážiť::

  • {{ category }} -

Zobraziť výsledky

Identification of special needs:

{{ renderedCategory.title }}
  • O tejto kategórii
  • Ukazovatele osobitných potrieb
  • Možné dôkazy o osobitných potrebách

Osobitné záruky::

  • {{ getPhaseByID(phaseID).subname }}