LA14P2

V niektorých situáciách môže byť potrebné, aby sa úradník v prvej línii bezodkladne obrátil na orgány presadzovania práva s cieľom zaistiť bezpečnosť osoby a prípadne zadržanie páchateľa.

Slovak