O nástroji

Hlavným cieľom tohto nástroja je zjednodušiť včasnú identifikáciu osôb s osobitnými procesnými potrebami a/alebo potrebami pri prijímaní. Môže byť použitý v ktorejkoľvek fáze konania o azyle a v ktorejkoľvek etape procesu prijímania.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tomto nástroji a o tom, ako bol vyvinutý, kliknite tu.

Ak potrebuje viac informácií o spôsobe používania tohto nástroja, kliknete tu.