V prípade potreby sa bezodkladne obráťte na orgány presadzovania práva.

Code: 
LA14
Slovak
Phase: 
3