Glavni cilj tega orodja je omogočati pravočasno prepoznavanje oseb, ki potrebujejo posebna procesna jamstva in/ali imajo posebne potrebe glede sprejema. Uporablja se lahko v vseh fazah azilnega postopka in postopka sprejema. To orodje za praktično podporo je namenjeno uradnikom, ki sodelujejo v azilnem postopku in pri sprejemu, za njegovo uporabo pa ni potrebno strokovno znanje s področja medicine, psihologije ali drugih področjih zunaj azilnega postopka.