Home

Kazalniki

To orodje za praktično podporo je namenjeno uradnikom, ki sodelujejo v azilnem postopku in pri sprejemu, za njegovo uporabo pa ni potrebno strokovno znanje s področja medicine, psihologije ali drugih področjih zunaj azilnega postopka.

Uporabnik označi kazalnike po svoji presoji. Z označitvijo kazalnikov se vzpostavi povezava na potencialno relevantne kategorije oseb s posebnimi potrebami. Uporabnik se mora nato odločiti, katere od navedenih kategorij so lahko relevantne.

Posebne potrebe

Orodje vključuje 14 kategorij prosilcev, ki morda imajo potrebe po posebnih procesnih jamstvih in/ali posebne potrebe glede sprejema, kar izraža pravni red EU na področju azila in prakso držav EU+. Seznam je neizčrpen, prepoznavanje pa mora vedno biti individualni proces.

Orodje za vsako kategorijo vključuje informacije, pomembne za prepoznavanje, in prilagojene podporne ukrepe.

Podpora

Orodje zajema pet stopenj postopka: prvi stik – podaja prošnje, vložitev prošnje, osebni razgovor, konec prvostopenjskega azilnega postopka in podporo pri sprejemu.

Te faze vključujejo kratke splošne smernice o podpornih ukrepih, ki bi lahko bili pomembni za vsako kategorijo. Če posebne potrebe prosilca spadajo v več kategorij, so podporni ukrepi prilagojeni, da se to upošteva.