LA14P2

Uradnik, ki dela neposredno z ljudmi, bo v nekaterih situacijah morda moral nemudoma stopiti v stik z organi pregona, da se zagotovita varnost osebe in morebiti odvzem prostosti storilcu.

Slovenian