EASO TOOL FOR IDENTIFICATION OF PERSONS WITH SPECIAL NEEDS

Treguesit e nevojave të veçanta

Shënoni treguesit relevantë në bazë të mendimit tuaj. Ky mjet është dizajnuar për t'ju mbështetur, pa nevojë të njohurive eksperte mjekësore ose të tjera.

{{indicator.name | cut:true:30:' ...'}}

  • {{indicator_3.term.name}} ?
  • {{indicator_2.term.name}}?

Nevojat e veçanta

Zgjidhni kategorinë/kategoritë që ju dëshironi të eksploroni më tej. Nëse ju keni shënuar ndonjë tregues, numri i treguesve relevantë do të paraqitet pranë kategorisë përkatëse.

  • {{ getIndicatorMatches(category) }}

Mbështetje

Këtu ju mund të gjeni udhëzime të përgjithshme se si trajtohen nevojat e veçanta të kërkuesit. Zgjidhni fazën që ju dëshironi ta shqyrtoni.


Kombinimet e mundshme me kategori të tjera që ju mund të dëshironi të merrni parasysh:

  • {{ category }} -

Shihni rezultatet

Identifikimin e Personave me Nevoja të Veçanta:

{{ renderedCategory.title }}
  • Lidhur me këtë kategori
  • Treguesit e nevojave të veçanta
  • Provat e mundshme lidhur me nevojat e veçanta

Garanci të veçanta:

  • {{ getPhaseByID(phaseID).subname }}