LA14P2

Në disa situata, zyrtari i vijës së parë mund të kontaktojë menjëherë autoritetet e zbatimit të ligjit, për të garantuar sigurinë e personit dhe mundësisht të ndalojë kundravajtësin.

Albanian