Nëse nevojitet, kontaktoni menjëherë autoritetet e zbatimit të ligjit.

Code: 
LA14
Albanian
Phase: 
3