Rreth mjetit

Qëllimi kryesor i këtij mjeti është të lehtësohet identifikimi i personave me nevoja të veçanta procedurale dhe/ose të pranimit, në kohën e duhur. Ai mund të përdoret në çdo fazë të procedurës së azilit dhe në çdo fazë të procesit të pranimit.
 
Për të mësuar më shumë lidhur me këtë mjet dhe mënyrën se si u zhvillua, klikoni këtu.
 
Për të mësuar më shumë për mënyrën se si ju mund të përdorni këtë mjet, klikoni këtu.