Osnovni cilj ovog alata jeste da olakša pravovremenu identifikaciju osoba s posebnim potrebama u vezi s procedurama i/ili prihvatom. Može se koristiti u bilo kojoj fazi postupka traženja azila i u bilo kojoj fazi postupka prihvata azilanata. Ovo je praktičan alat podrške za službenike uključene u postupak za dobijanje azila i prihvata i ne pretpostavlja stručno znanje iz medicine, psihologije ili drugih predmeta izvan postupka za dobijanje azila.