EASO TOOL FOR IDENTIFICATION OF PERSONS WITH SPECIAL NEEDS

Indikatori posebnih potreba

Označite relevantne indikatore na osnovu svog mišljenja. Ovaj alat je osmišljen tako da vam pruži podršku bez potrebe da imate bilo kakvo medicinsko ili drugo stručno znanje.

{{indicator.name | cut:true:30:' ...'}}

  • {{indicator_3.term.name}} ?
  • {{indicator_2.term.name}}?

Posebne potrebe

Izaberite kategorije koje biste hteli dalje da istražite. Ako ste označili neke indikatore, broj relevantnih indikatora će biti prikazan pored odgovarajuće kategorije.

  • {{ getIndicatorMatches(category) }}

Podrška

Ovde ćete naći opšte smernice o tome kako da postupate s posebnim potrebama podnosioca zahteva. Izaberite fazu koju želite da istražite.


Moguća preklapanja s drugim kategorijama koja biste možda želeli da razmotrite:

  • {{ category }} -

Prikaži rezultate

Identification of special needs:

{{ renderedCategory.title }}
  • O ovoj kategoriji
  • Indikatori posebnih potreba
  • Potential pieces of evidence regarding special needs

Posebne garancije:

  • {{ getPhaseByID(phaseID).subname }}