Home

Indikatori

Ovo je praktičan alat podrške za službenike uključene u postupak za dobijanje azila i prihvata i ne pretpostavlja stručno znanje iz medicine, psihologije ili drugih predmeta izvan postupka za dobijanje azila.

Indikatori treba da se označe na osnovu mišljenja korisnika. Označavanje indikatora povezuje se s potencijalno relevantnim kategorijama osoba s posebnim potrebama. Korisnik zatim treba da odluči koje od označenih kategorija bi mogle biti relevantne.

Posebne potrebe

Alat obuhvata 14 kategorija tražilaca azila koji mogu imati posebne potrebe u smislu procedure i/ili prihvata, u skladu s pravnim tekovinama azila u Evropskoj uniji i praksom u zemljama EU+. Ovaj spisak nije konačan i identifikacija treba uvek da bude individualni proces.

Alat za svaku kategoriju daje informacije koje su važne za identifikaciju, kao i prilagođene mere podrške.

Podrška

Alat obuhvata četiri proceduralne faze: prvi kontakt - izražavanje namere; podnošenje zahteva; saslušanje; završetak prvostepenog postupka azila, kao i podrška pri prihvatu.

Ove faze obuhvataju kratke opšte smernice o merama podrške koje mogu biti relevantne za svaku kategoriju. U slučaju da posebne potrebe podnosioca zahteva spadaju u više kategorija, mere podrške se oblikuju tako da to odraze.