LA14P2

U nekim situacijama službenik koji radi sa strankama će možda morati odmah da stupi u kontakt sa policijskim organima da bi se osigurala bezbednost osobe i eventualno hapšenje počinioca.

Serbian