O alatu

Osnovni cilj ovog alata jeste da olakša pravovremenu identifikaciju osoba s posebnim potrebama u vezi s procedurama i/ili prihvatom. Može se koristiti u bilo kojoj fazi postupka traženja azila i u bilo kojoj fazi postupka prihvata azilanata.
 
Da biste saznali više o ovom alatu i o tome kako je izrađen, kliknite ovde.
 
Da biste saznali više o tome kako možete da koristite ovaj alat, kliknite ovde.