Det primära syftet med det här verktyget är att underlätta en snabb identifiering av personer med särskilda förfarande- och mottagandebehov. Det kan användas i alla faser av asylförfarandet och mottagandeförfarandet. Det här ett praktiskt verktyg till stöd för tjänstemän som arbetar med asylförfaranden och mottagande. Det förutsätter inte expertkunskaper inom medicin, psykologi eller andra områden utanför själva asylprocessen.