LA14P2

I vissa situationer kan den tjänsteman som först möter den sökande behöva kontakta rättsvårdande myndigheter omedelbart för att kunna garantera personens säkerhet och för att eventuellt kunna gripa förövaren.

Swedish